Proje - Kurulum ve Danışmanlık Hizmetleri

Nika Mühendislik

Proje kapsamında görev almakta olan Danışmanlar; fizibilite çalışmaları, bilgi istek dokümanı ve teklife çağrı dosyalarının hazırlanması, proje modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar, sistem kullanım konseptinin tanımlanması, teknik ihtiyaçların ve özelliklerin belirlenmesi, teklif değerlendirme çalışmalarına destek sağlanması, sözleşmelerin hazırlanması (iş tanımı ve ekleri, teknik bölüm), sözleşme müzakereleri, sistem gereksinimleri belirleme ve sistem gereksinimleri gözden geçirme faaliyetleri, sistem mühendisliği çıktıları gözden geçirme faaliyetleri, sistem test katılımları, bakım ve idame aşamaları danışmanlık çalışmaları, kalite uygulamalarını değerlendirme, gereksinimlerin test edilebilirliklerini değerlendirme, doğrulama ve geçerlemeye yönelik uygulamaları değerlendirme ve bu faaliyetlere katılma, oluşturulan tasarım/geliştirme dokümantasyonu ile ilgili görüşleri oluşturma vb. görevlerini icra ederler.